Pagina uit een middeleeuws Fechtbuch over historisch zwaardvechten, en foto van dezelfde techniek in de praktijk. Dit soort bronnen worden ook behandeld bij de actieve workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard.

Won't Get Fooled Again!

 

[EN] Or you might, with a 'Zwyvach Feler', if it's done right. Did you know? Fechtbücher (medieval manuscripts on self-defence and sword fighting) teach all kinds of feints, including the one in these images. The opening strike combination of the Zwyfach Feler, or 'Double Failer'. But whichever one is used in sparring or competition, we can see one particular mistake being made, over and over again... The success of a feint very much depends on how threatening or disorienting the setup looks. All feints, whether they use high-low changes, left-to-right switches like this Feler, or whichever combination you can think of; all feints use a part of an initial movement to force an opening or a mistake from your opponent. (In fact, the modern German word Fehler still means 'mistake' or 'error', though it is hard to say if that would be a fair translation of the word Feler/Veler in the manuscripts.)
What does that mean? Well, the first action has to be believable, it has to look real. And the mistake that we can see a lot of longsword fencers make, is rushing through their first move, with bad technique.

If you want to make your opponent believe that you're going to hit them with, say, a right Zwerhaw.. Guess what? You have to be pretty good at performing that Zwerhaw. And you really have to sell the motion of that initial strike, so your opponent takes the bait.
If that first sword action does not feel threatening (or at least confusing) to your opponent, there is no real chance of them committing (or preferably overcommitting) to a defensive action with their sword. And if your opponent feels no need to defend that first motion, then that makes your second action in your feint -the one you're actually trying to hit with-  a lot easier to parry. Basketball coach John Wooden used to say: 'Be quick, but don't hurry.' Rushing and bad technique are going to work against you, not for you... There is a saying in sports which is definitely applicable to historical sword fighting: If you want to win against others, you first have to not lose to yourself...


[NL] Won't get fooled again!
Of toch? Misschien met een 'Zwyvach Feler', als die correct wordt uitgevoerd. Wist je dat? Middeleeuwse zwaardvechtmanuscripten onderwijzen allerhande schijnbewegingen. Inclusief de schijnbeweging op deze afbeeldingen; de eerste slagencombinatie van de 'Dubbele Feler'. Maar welke schijnbeweging ook gebruikt wordt in sparring of competities, we zien heel vaak één bepaalde fout voorbij komen.
Het succes van een schijnbeweging hangt voor een groot deel af van hoe dreigend of verwarrend de setup er uit ziet.
Alle schijnbewegingen in het zwaardvechten, of ze nu gebruik maken van hoog-laag wisselingen, of links-rechts zoals deze Feler, of welke combinatie je ook kunt bedenken; alle schijnbewegingen gebruiken een deel van de eerste beweging om een opening of fout te forceren bij de tegenstander. (Het moderne Duitse woord 'Fehler' betekent dan ook 'fout' of 'vergissing', al is het lastig te zeggen of dat ook echt een correcte vertaling zou zijn van het woord Feler/Veler in de context van de middeleeuwse manuscripten.)
Maar dat betekent dat de eerste zwaardhandeling geloofwaardig moet zijn, het moet er 'echt' uitzien. En de grote fout die we veel langzwaard-vechters zien maken, is dan ook het overhaasten van die eerste handeling, met slechte techniek.

Terwijl... wanneer jouw tegenstander moet geloven dat je gaat raken met, bijvoorbeeld, een Zwerhaw... Dan kun je maar beter goed bedreven zijn in het maken van die Zwerhaw. Je zult die beweging zó goed moeten verkopen dat de tegenstander er in trapt.
Want als die eerste actie niet overtuigend is, is er ook geen goede kans dat de tegenstander committeert (of liever nog over-committeert) aan een verdedigende actie met zijn zwaard. En door niet te verdedigen tegen de eerste actie, wordt verdedigen tegen de tweede actie - waar je mee probeert te raken - heel veel makkelijker. Basketbalcoach John Wooden vertelde z'n spelers met regelmaat 'wees vlug, maar niet gehaast'. Afraffelen en slechte techniek gaat je niet helpen, maar zelfs tegenwerken. Een gezegde dat we vaak in verschillende sporten kunnen horen is ook erg van toepassing op het historisch zwaardvechten met het langzwaard: Om van een ander te kunnen winnen, moet je toch eerst niet van jezelf verliezen...


Meer weten over zwaardvechten en de Historical European Martial Arts? Of ken je iemand die geïnteresseerd is in een workshop middeleeuws zwaardvechten met het machtige langzwaard? Neem gerust contact op!

Of keer hier terug naar het Blog-overzicht / Return to Blog

Meet the Author

Maurice Booij, specialist historische krijgskunsten, instructeur van de workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard

Hi! I'm Maurice Booij, a Historical European Martial Arts instructor with over a decade of experience, and a life-long history enthusiast. When I'm not teaching sword fighting classes, I enjoy researching medieval fencing mansucripts, and diving into their historical context.

Workshops

Meer weten over workshops zwaardvechten met het machtige langzwaard? Klik hier voor meer informatie.