- Maximize your benefits -

Private Lessons in Historical European Martial Arts

Privéles

Zelfs wanneer sportief plezier uw voornaamste doel is, brengt historisch schermen de beoefenaar een schat aan voordelen. De inherente fysieke en mentale uitdagingen zijn onmiskenbare factoren in de ontwikkeling van lichamelijke bekwaamheid en het scherpen van de geest.

Het beoefenen van deze oude tradities vereist en ontwikkelt de fysieke en mentale behendigheid, discipline, en stressbestendigheid.

Voor het maximaliseren van de gewenste effecten en het optimaliseren van uw tijd, is er geen methode efficiënter dan persoonlijke begeleiding.

Tijdens de privélessen historisch zwaardvechten wordt u begeleid door een professionele instructeur met meer dan een decennium ervaring als instructeur/coach in het historisch schermen, met sportieve successen in binnen- en buitenland.

Private lessons

Even when athletic leisure is your primary goal, historical fencing arts brings a wealth of benefits to the practitioner. The inherent physical and mental challenges cannot but help develop the body and sharpen the mind.

Practising these old traditions demand and develop physical and mental agility, discipline and stress-resistance.

For maximising the desirable effects and optimising your time, no method is more efficient than private coaching.

The private lessons in historical sword fighting are taught by a professional instructor with more than a decade of experience as an instructor/coach in historical swordsmanship, with national and international competitive successes.

Zwart-wit-foto van een les of workshop zwaardvechten met middeleeuwse langzwaarden, voor workshop zwaardvechten, actieve workshop middeleeuws zwaardvechten, stalen zwaarden, unieke workshop, workshop historisch zwaardvechten met middeleeuws langzwaard

Één-op-één-lessen & Privégroepen

De kracht van persoonlijke begeleiding ligt in de uitgebreide mogelijkheid tot directe feedback.

Dit maakt het mogelijk om de focus te leggen op de persoonlijke ontwikkeling en de persoonlijke uitdagingen en het levert de snelste resultaten bij het leren van de historische zwaardvechtkunst.

Dat is duidelijk zichtbaar bij privélessen, maar dezelfde vruchten kunnen worden geplukt in kleine groepen.
Daarom is het ook mogelijk om via SALVO privégroepslessen historisch zwaardvechten te volgen. Om de kwaliteit van de persoonlijke begeleiding hierbij te waarborgen is de groepsomvang gelimiteerd tot maximaal 8 personen.

One-on-One classes & Private Groups

The power of private coaching lies in the extensive opportunity for personal feedback.

This makes it possible to focus on personal development and individual challenges, and it delivers the fastest results when it comes to mastering the art of historical sword fighting.

This is clear to see in one-on-one classes, but the same benefits can be reaped in small groups. That is why SALVO also offers private group classes in historical swordsmanship. To ensure the quality of the private coaching, the size of these groups is limited to a maximum of 8 individuals.

Actiefoto, Zwart-wit-foto van een les of workshop zwaardvechten met middeleeuwse langzwaarden, voor workshop zwaardvechten, actieve workshop middeleeuws zwaardvechten, stalen zwaarden, unieke workshop, workshop historisch zwaardvechten met middeleeuws langzwaard

6 plaatsen over - 6 spots left
Privélessen zijn beschikbaar vanaf 115 euro per uur, exclusief onkosten.
Private classes are available starting at 115 euros per hour, plus expenses.

Neem contact op voor een oplossing op maat.
Please get in touch for a custom solution.

Veelgestelde Vragen

V: Waar kunnen privélessen plaatsvinden?
A: In heel Nederland op privélocaties of sportlocaties.


V: Voor welke leeftijden zijn de lessen geschikt?
A: Het langzwaard is lang. Pakweg 135 centimeter. Bovendien vereist het hanteren van een stalen zwaard altijd enige focus. Daarom zijn onze lessen het meest geschikt voor mensen vanaf 16 jaar. De lessen kunnen worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Daarom is er geen bovengrens wat leeftijden betreft.

V: Wat voor kosten komen er bij kijken?
A: Met betrekking tot de privélessen: als een sportlocatie gehuurd moet worden komt dit bij de prijs op, evenals de reiskosten. Wie serieus bezig wil met zwaardvechten met het langzwaard of een andere stijl binnen de Historical European Martial Arts, zal ook al gauw moeten kijken naar de bijbehorende beschermende kleding. Vaak vinden mensen het ook fijn om hun eigen trainingswapens te bezitten.

V: Is training met het langzwaard de enige optie voor privélessen?
Nee, hoor. Ook andere historische wapensets, zoals Zwaard & Beukelaar kunnen centraal staan tijdens privélessen. De privétrainingen worden afgestemd op de beoefenaars.

V: Is online coaching een optie?
A: Zeker! Neem contact op voor meer informatie.

F A Q

Q: Where can private classes take place?
A: All throughout the Netherlands at private locations and sports locations.

Q; For which ages would these classes be suitable?
A: The longswords are about 135 centimeters long, and handling steel swords always requires a certain amount of focus. Our classes are best suited for people over 16. The classes can be tailored to the wishes and abilities of the participants, and therefore there is no real upper limit to the age range.

Q: What expenses are involved?
A: With regard to the private classes: if a sports location needs to be rented, this will be added to the price, as will be any travel expenses. Those who want to seriously pursue the art of fighting with the longsword, or any other style within the Historical European Martial Arts, will rather soon have to look at adequate personal protective gear. Often, people also prefer owning their own training swords.

Q: Are longsword classes the only option for private lessons?
A: No. Other historical weapon sets, such as Sword & Buckler can also be the focus of private classes. The classes are tailored to the practicioner.

Q: Is online coaching an option?
A: It is! Please get in touch for more information.

Workshop Zwaardvechten - Foto van langzaarden in een cirkel, voor aanvang van een workshop zwaardvechten, als unieke activiteit voor groepen, bedrijfsuitjes, teamuitjes, en vrijgezellenfeesten
Workshop Zwaardvechten - Foto van langzaarden in een cirkel, voor aanvang van een workshop zwaardvechten, als unieke activiteit voor groepen, bedrijfsuitjes, teamuitjes, en vrijgezellenfeesten