Historical European Martial Arts

Geschiedenis in Actie


Neem het heft in eigen hand!
Op zoek naar een unieke en sportieve activiteit? Maak kennis met middeleeuws zwaardvechten! SALVO biedt actieve workshops zwaardvechten met het middeleeuwse langzwaard voor groepen, scholen en bedrijven in heel Nederland en West-Europa.

Aan de hand van manuscripten uit de middeleeuwen en de Renaissance leert de groep van een professionele instructeur de kunsten van oude meesters: er wordt stilgestaan bij langzwaard-technieken en filosofiën uit de 15 en 16e eeuw, en er worden verschillende moderne mythes onder de loep genomen tijdens een actieve, vermakelijke en informatieve workshop.

Afbeelding uit 16e eeuws zwaardvechtboek - Historische bron voor workshop zwaardvechten met middleeuws langzwaard

History In Action


Take history into your own hands!
Looking for a unique activity? Join the action with a workshop medieval sword fighting! SALVO offers medieval longsword
workshops to groups, schools and companies.

Using teachings from manuscripts from the middle ages and the Renaissance, a professional instructor will teach the group about the arts of the old masters: longsword techniques and philosophies from the 15th and 16th century will be discussed, and several modern myths will be put to the test during an active, entertaining and informative
workshop.

Van Team-Building tot Onderwijs

Een workshop zwaardvechten is een uitstekende manier om nieuwe perspectieven op te doen. Niet alleen over de geschiedenis zelf (waren zwaarden nou wel echt zo zwaar en onhandig, en kon je er nou echt niks anders mee dan gewoon rammen?), maar deze unieke activiteit laat groepen in contact komen met verschillende vormen van probleemoplossing, en laat de deelnemers soms letterlijk problemen van een andere kant bekijken.

Deze workshops zijn toe te spitsen op verschillende doelgroepen en verschillende wensen. Van bankier tot scholier, SALVO levert maatwerk voor alle situaties.

Deze workshops zwaardvechten met het middeleeuwse langzwaard zijn geschikt voor groepen tot 20 personen. Grotere groepen, het toevoegen van andere elementen zoals middeleeuwse dolktechnieken, of combinaties met lezingen zijn in overleg allemaal mogelijk.

Een rij zwaarden, middeleeuwse langzwaarden, voor workshop zwaardvechten, actieve workshop middeleeuws zwaardvechten, stalen zwaarden, unieke workshop, workshop historisch zwaardvechten met middeleeuws langzwaard
Afbeelding uit een  15e-eeuws Fechtbuch - Een van de bronnen voor de workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard

Flexibility: From Team Building to Education

Workshops medieval sword fighting can be a great way to gain new perspectives. Not only regarding the history itself (were swords really that clunky and clumsy, and could you really not do anything more with it than bash something?), but this unique activity also lets groups come into contact with different forms of problem solving, and often forces participants to look at problems from literally different points of view.

These workshops can be adapted to different audiences and different wishes. From bankers to students, SALVO will deliver customized services for all situations.

These longsword workshops are usually suitable for groups up to 20 people. Larger groups, integration of different elements such as medieval dagger techniques, or combinations with lectures and presentations all belong to the possibilities, at request.

Privéles / Private tuition

Op zoek naar individuele privéles of privétraining voor een kleine groep met langzwaard, zwaard en beukelaar, sikkel, of een andere middeleeuwse wapenset of stijl? Geen andere methode is zo efficiënt als persoonlijke begeleiding. Hiervoor is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Lees meer informatie op deze pagina, en neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden.

Looking for private classes for individuals or a small group, covering longsword, sword and buckler, sickle, or another medieval weapon set or style? No other approach is as effecient as private coaching. Availability of this service is limited. Read more on this page, and feel free to get in touch about the possibilities.

Afbeelding Fechtbuch Paulus Hector Mair - Sikkels - Een van de mogelijke privélessen historische krijgskunsten, naast de workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard
Actiefoto NK middeleeuws zwaardvechten - Langzwaard - Maurice Booij - Workshop Zwaardvechten

Over de instructeur / About the instructor

Maurice Booij (op de afbeelding met de rode armband) startte bijna 25 jaar geleden met zijn reis door de wereld van de krijgskunsten. In 2012 nam hij de rol van instructeur op zich, en sindsdien verzorgt hij trainingen en workshops in binnen- en buitenland. Buiten de wereld van de zwaarvechtsport verzorgde hij reeds vele workshops en gastlessen voor onderwijsinstellingen, bedrijven en evenementen. Naast zijn rol bij SALVO staat hij momenteel ook meerdere dagen in de week als hoofdinstructeur in de zaal voor de historische martial arts school MARS in Groningen en Zwolle.

Maurice Booij (image left, with the red arm band) started his martial arts journey almost 25 years ago. In 2012 he took on the role of instructor, and since then he has been teaching classes and workshops in the Netherlands as well as abroad. Outside of the world of sword sports, he has also taught a host of workshops and guest-classes for schools, companies and events. Alongside his role at SALVO he also currently serves as head instructor for Historical European Martial Arts club MARS, coaching several nights per week in Groningen and Zwolle (Netherlands).

Logo MARS - Martial Arts Club - Vereniging voor historisch zwaardvechten met middeleeuws langzwaard, zwaard en beukelaar, workshop zwaardvechten

MARS

Enthousiast over de Historische Krijgskunsten, en op zoek naar een club om bij te trainen? MARS verzorgt al een decennium trainingen in Noord-Nederland.
MARS staat bekend als een serieuze en gezellige vereniging, die zich inzet om een veilige en inclusieve omgeving te bieden. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een proefles zwaardvechten te komen doen tijdens de trainingen in Groningen en Zwolle.
Bezoek voor meer informatie hun website, en hun Instagram, en Facebook.

Interested in the Historical European Martial Arts, and looking for a club to train with?
MARS has been training in the north of the Netherlands for a decade. They're known as a club with serious training sessions, but with a relaxed atmosphere, and for ensuring a safe and inclusive environment.
Feel free to get in touch with MARS about joining free longsword trial classes in Groningen and Zwolle. For more information, check their
website, their Instagram, and their Facebook page.