Workshop Zwaardvechten

Actiefoto van een workshop zwaardvechten met middeleeuwse langzwaarden, voor workshop zwaardvechten, actieve workshop middeleeuws zwaardvechten, stalen zwaarden, unieke workshop, workshop historisch zwaardvechten met middeleeuws langzwaard

Op zoek naar een originele activiteit?

Ervaar een unieke workshop zwaardvechten! Onder professionele begeleiding van een specialist maak je kennis met de eeuwenoude technieken van het middeleeuwse langzwaard. Tijdens een workshop zwaardvechten staan we onder meer stil bij praktische basistechnieken en technieken uit de meer flashy trukendozen van middeleeuwse meesters, en kijken we naar de verschillen tussen Hollywood en de realiteit van de echte middeleeuwen.

Een workshop zwaardvechten met het historsiche langzwaard duurt gebruikelijk 1,5 of 2 uur. Langer of korter is in overleg altijd mogelijk.

An original and unique outing!

A workshop medieval sword fighting. How is that for a change?
With professional guidance from an experienced specialist you will experience first-hand the centuries old techniques of the medieval longsword. Our workshops medieval swordsmanship contain both practical basic techniques and the more flashy tricks of medieval masters, as well as comparrisons between Hollywood and the harsh reality of the middle ages.

Most workshops SALVO teaches are an hour and a half or two hours long. But they can always be extended or shortened, to suit your needs.

Afbeeling uit de zwaardvechtboeken van Fiore dei Liberi - Een van de bronnen voor de actieve workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard
Een rij zwaarden die gebruikt worden tijdens de workshop zwaardvechten met middeleeuwse langzwaarden, voor workshop zwaardvechten, actieve workshop middeleeuws zwaardvechten, stalen zwaarden, unieke workshop, workshop historisch zwaardvechten met middeleeuws langzwaard

De Zwaarden / The Swords

De zwaarden die tijdens de workshop zwaardvechten worden gebruikt, zijn natuurlijk niet scherp. Maar net als hun middeleeuwse tegenhangers zijn wel wel echt van staal. Het model dat gebruikt wordt heet Federschwert en het bestond al in de 15e eeuw. Destijds werd het wel het Fechtschwert, oftewel schermzwaard genoemd. Deze zijn niet scherp en ze zijn wat smaller en merkbaar flexibeler dan scherpe zwaarden. Deze sportzwaarden werden in de middeleeuwen al gebruikt tijdens training en bij wedstrijden. De zwaarden die bij de workshop gebruikt worden zijn ongeveer 135 centimeter lang.

The swords that are used during the workshop are not sharp, of course. But just like their medieval counterparts, they are made of real steel. The model that is used is called a Federschwert, and it was already used in the 15th century. In that time, it was known as a Fechtschwert, which simply means fencing sword. They are not sharp and they are somewhat more narrow and noticeably more flexible than sharp swords. In the middle ages these sports swords were used for training as well as competitions. The swords used during the workshops are about 135 centimeters long.

Onderwijs / Education

Onderwijsinstellingen hebben doorgaans niet dezelfde budgetten als een advocatenkantoor of een bank. SALVO denkt echter liever in mogelijkheden dan in hindernissen. Wanneer onze agenda het toestaat, geldt voor het onderwijs een aangepast tarief. Hierdoor kan een workshop middeleeuws zwaardvechten alsnog een uitstekende aanvulling zijn aansluitend op een project of module met betrekking tot sport, geschiedenis of cultuur. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Let wel: de trainingszwaarden zijn 135cm lang en zijn ongeschikt voor kinderen. Met betrekking tot de middelbare school zijn deze workshops zwaardvechten vooral geschikt voor de bovenbouw.

Schools usually do not have the same type of budget as a law firm or a bank. However, SALVO prefers to think in terms of opportunity, rather than obstacles. When our calendar allows, SALVO offers workshops at a reduced fee to educational organisations. This ensures that a workshop medieval longsword fencing can still be a valuable addition to a project or module with regards to sports, history, or culture. Feel free to get in touch, to discuss the options. Please do note that the swords are 135 centimeters long and that they are not suitable for children.

Afbeeling uit het Fechtbuch van Meyer - Een van de historische bronnen voor de actieve workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard

Veelgestelde Vragen

V: Hoe groot kan de groep zijn?
A: De workshop zwaardvechten met middeleeuwse langzwaarden is geschikt voor groepen tot 20 personen. Grotere groepen zijn enkel mogelijk in overleg.

V: Voor welke leeftijden zijn de workshops zwaardvechten geschikt?
A: Het langzwaard is lang. Pakweg 135 centimeter. Bovendien vereist het hanteren van een stalen zwaard altijd enige focus. Daarom zijn onze workshops het meest geschikt voor mensen vanaf 16 jaar.

V: Op wat voor locaties kunnen de workshops worden gehouden?
A: Dat kan heel flexibel zijn! Elke privéruimte met genoeg oppervlakte is in principe geschikt: een binnenplaats, een kasteeltuin, een grote kantine of congreszaal met een hoog plafond. En het allermakkelijkst is een gymzaal regelen; daar past het altijd!

V: Wij hebben een klein team, is dat een probleem?
A: Nee hoor, alle groepen zijn welkom. Een kleinere groep betekent dikwijls zelfs extra tijd voor vragen en persoonlijke begeleiding.

F A Q

Q: How large can a workshop group be?
A: Our standard medieval longsword workshops are suited for groups up to 20 people. Larger groups are only possible upon special request.

Q; Are these workshops suitable for kids?
A: No. The longswords are about 135 centimeters long, and handling steel swords always requires a certain amount of focus. Our workshops are best suited for people over 16.

Q: At what types of locations is it possible to organize a workshop?
A: At many! Any private property with the necessary space, indoor or outdoor, will be an option. From a large mess hall or congress hall with high ceilings, to your company's parking lot, courtyard, or a castle garden. And the simplest thing is booking a gymnasium or sports hall; those are always a good fit!

Q: We only have a small team or group, is that a problem?
A: Of course not! All groups are welcome. A smaller group usually even has the advantage of having more time for questions and personal guidance.