Pagina uit een middeleeuws Fechtbuch over historisch zwaardvechten, en foto van dezelfde techniek in de praktijk. Dit soort bronnen worden ook behandeld bij de actieve workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard.
#FridayFunFact: The oldest known surviving book of fencing lessons is known as the Walpurgis Fechtbuch, named for the woman who appears as one of the fencers demonstrating the techniques in the book. (Here depicted left in the illustration.) The book was produced between 1270 and 1320 AD, and is also known by its former catalog name i.33, though it has been recently renamed FECHT1. The teachings focus completely on the style of sword fighting that uses a Sword & Buckler, a style still practiced in the Historical European Martial Arts today. The particular style of Sword & Buckler fencing taught in this book could possibly be described as an 'if-then' structure. This is done by cleverly using the different guards in which sword fighters can position themselves, as a means to gain an advantage over the opponent. By using the right action from the right guard, you should be able to gain a favorable bind (i.e. the crossing of the blades), ultimately leading to a safe way to... dissuade the opponent from further violence... 

#WistJeDat? Het oudste bekende boek met zwaardvechtlessen staat bekend als het Walpurgis Fechtbuch, zo genoemd naar de vrouw die afgebeeld is als een van de zwaardvechters die de technieken demonstreren in het boek. (Hier op de afbeelding links afgebeeld.) Dit boek is geproduceerd tussen 1270 en 1320, en het is ook bekend onder zijn voormalige catalogusnummer 'i.33' al is het recent hernoemd als FECHT1. De zwaardvechtlessen in het boek zijn volledig gericht op het zwaardvechten met de combinatie Zwaard & Beukelaar, een stijl die vandaag de dag nog steeds beoefend wordt binnen de Historische Europese Krijgskunsten (die internationaal bekend staan als de Historical European Martial Arts.) De specifieke stijl van zwaardvechten met Zwaard & Beukelaar die in dit boek onderwezen wordt kan wellicht worden omschreven als een 'Als-Dan' structuur. Door slim gebruik te maken van de verschillende houdingen waarmee zwaardvechters elkaar tegemoet kunnen treden, kan er een voordeel worden gepakt. Door de juiste actie te starten, vanuit de juiste houding, kan men een gunstige binding verkrijgen (zo heet het wanneer de zwaarden elkaar kruizen), wat uiteindelijk moet leiden tot een veilige manier om de tegenstander te... overtuigen geen verder geweld te gebruiken... 

Meer weten over zwaardvechten en de Historical European Martial Arts? Of ken je iemand die geïnteresseerd is in een workshop middeleeuws zwaardvechten met het machtige langzwaard? Neem gerust contact op!

Of keer hier terug naar het Blog-overzicht / Return to Blog


Meet the Author

Maurice Booij, specialist historische krijgskunsten, instructeur van de workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard

Hi! I'm Maurice Booij, a Historical European Martial Arts instructor with over a decade of experience, and a life-long history enthusiast. When I'm not teaching sword fighting classes, I enjoy researching medieval fencing mansucripts, and diving into their historical context.

Workshops

Meer weten over workshops zwaardvechten met het machtige langzwaard? Klik hier voor meer informatie.