Pagina uit een middeleeuws Fechtbuch over historisch zwaardvechten, en foto van dezelfde techniek in de praktijk. Dit soort bronnen worden ook behandeld bij de actieve workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard.

Push Comes To Shove


[EN] Did you know? The 'slice', a draw-cut or push-cut, is taught in quite a few variations in the medieval sword fighting manuscripts. But funnily enough, one of the most useful versions isn't even mentioned in the chapter about these slices. It is instead taught in the chapter about one of the five master cuts, the Schaittelhau (Splitting Hew).
It is underutilized in modern competitions, especially at beginner and intermediate levels, probably because a lot of beginners have a tendency to repeat the same mistake a few times and then feel like the technique does not work for them, and then abandon the technique... This particular Underschnitt (Under Slice), is taught as a reaction to somebody who uses a Kron (a Crown, a non-threatening high defense) and comes in, closing the distance between the two sword fighters.

A little thing that makes a huge difference is wether or not the longsword fencer who wishes to use this slice buys themselves a little time for the technique, or not. Often, new people simply leave the bind, and get bonked on the head with a free -unopposed- vertical descending cut. Here, a little pressure goes a long way. A small push upwards and forwards with your own longsword can delay the opponent's forward motion *just* enough. This can buy you just enough time to then firmly place the slice at their wrists, definitively closing that vertical attack line...Problem solved.
Just goes to show: you can literally use a push to set-up a shove...

[NL] Wist je dat? Van de 'Schnitt', een trek-snede of duw-snede, worden er verschillende variaties onderwezen in de middeleeuwse zwaardvechtmanuscripten. Maar gek genoeg wordt een van de meest nuttige versies ervan niet eens genoemd in het hoofdstuk dat over deze snedes gaat. In plaats daarvan wordt het onderwezen in het hoofdstuk over een van de vijf maisterhauen met het langzwaard; de Schaittelhau (de Splijtende Houw).
Deze schnitt wordt onderbenut in moderne zwaardvechtcompetities, vooral op beginner- en intermediate-niveau. Waarschijnlijk omdat veel beginners de neiging hebben een aantal keer dezelfde fout te herhalen, en dan denken dat de techniek niet voor hen werkt, waarna ze de techniek opgeven...
Deze specifieke 'Unterschnitt' (Onder Snede) wordt onderwezen als reactie op iemand die een Kron gebruikt (een Kroon, een hoge verdediging die de opponent niet bedreigt) en daarmee naar voren komt, waardoor de afstand tussen de twee zwaardvechters wordt verkleind.

Nu kan een klein detail een groot verschil maken. Gunt de langzwaardvechter die deze snede wil gebruiken zichzelf wat tijd voor de techniek, of niet? Vaak halen beginners haastig hun zwaard weg uit de binding (het kruizen der zwaarden) en krijgen ze dan direct een bonk op het hoofd met een vrije, ongehinderde dalende slag. Hier kan een béétje druk een boel veranderen. Door in die binding een kleine duw omhoog en naar voren te geven met je eigen langzwaard, kan de voorwaartse beweging van de tegenstander net genoeg vertraagd worden. Dit kan net genoeg tijd opleveren om vervolgens de snede van je zwaard stevig op de tegenstanders polsen te plaatsen (en daarmee definitief die verticale aanvalslijn af te sluiten!). Probleem opgelost. Zo blijkt maar weer: zelfs zwaardvechttechnieken kunnen wel eens een duwtje of steuntje gebruiken...

Meer weten over zwaardvechten en de Historical European Martial Arts? Of ken je iemand die geïnteresseerd is in een workshop middeleeuws zwaardvechten met het machtige langzwaard? Neem gerust contact op!

Of keer hier terug naar het Blog-overzicht / Return to Blog 

Meet the Author

Maurice Booij, specialist historische krijgskunsten, instructeur van de workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard

Hi! I'm Maurice Booij, a Historical European Martial Arts instructor with over a decade of experience, and a life-long history enthusiast. When I'm not teaching sword fighting classes, I enjoy researching medieval fencing mansucripts, and diving into their historical context.

Workshops

Meer weten over workshops zwaardvechten met het machtige langzwaard? Klik hier voor meer informatie.