Johannes Liechtenauer met een Federschwert (links), Rij Federschwerter (trainingszwaarden voor langzwaard) die gebruikt worden tijdens de workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard (rechts).

#FridayFunFact: 572 years ago, the type of fencing sword that is nowadays known as a 'Federschwert' was already in use! This type of blunt fencing sword, which is flexible, with a safe tip for thrusting, and usually sports a wide, characteristic 'Schilt' near the crossguard, is still used around the world, today, by practicioners of the Historical European Martial Arts. These are used in longsword tournaments by HEMA sword fighters, and this is what we use during our workshops on medieval sword fighting as well! Next to the photo of our modern day training tools is an image from the Starhemberg Fechtbuch (a book with lessons on several types of fencing and fighting) which was created in 1452. Depicted is Johannes Liechtenauer; an influencial sword master, who laid the foundation for a style of sword fighting which was popular in the German-speaking area for two centuries, during the late middle ages and early Renaissance.

Wistjedat? 572 jaar geleden was het type schermzwaard dat tegenwoordig bekend staat als 'Federschwert' al in gebruik! Dit type onscherpe schermzwaard -dat buigzaam is, met een veilige punt voor steken, en dat dikwijls een typisch 'Schilt' heeft vlakbij de pareerstang- wordt vandaag de dag nog over de hele wereld gebruikt door beoefenaars van de Historical European Martial arts (oftewel Historische Europese Krijgskunsten.) Tijdens trainingen en toernooien doet dit lange middeleeuwse trainingszwaard dienst als langzwaard voor hedendaagse zwaardvechters, en de afgebeelde 'feders' zijn dan ook precies wat we gebruiken tijdens onze workshops middeleeuws zwaardvechten! Naast de foto van onze moderne trainingszwaarden is een afbeelding te zien uit het Starhemberg Fechtbuch; een boek met lessen over diverse soorten vechtkunst en zwaardvechten, gemaakt in het jaar 1452.Op de afbeelding zien we Johannes Liechtenauer; een invloedrijke zwaardmeester die de grondslag legde voor een stijl van zwaardvechten die in de middeleeuwen en de vroege Renaissance twee eeuwen populair is geweest in het Duitstalig gebied. 

Meer weten over zwaardvechten en de Historical European Martial Arts? Of ken je iemand die geïnteresseerd is in een workshop middeleeuws zwaardvechten met het machtige langzwaard? Neem gerust contact op!

Of keer hier terug naar het Blog-overzicht / Return to Blog

Meet the Author

Maurice Booij, specialist historische krijgskunsten, instructeur van de workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard

Hi! I'm Maurice Booij, a Historical European Martial Arts instructor with over a decade of experience, and a life-long history enthusiast. When I'm not teaching sword fighting classes, I enjoy researching medieval fencing mansucripts, and diving into their historical context.

Workshops

Meer weten over workshops zwaardvechten met het machtige langzwaard? Klik hier voor meer informatie.