Pagina uit een middeleeuws Fechtbuch over historisch zwaardvechten, en foto van dezelfde techniek in de praktijk. Dit soort bronnen worden ook behandeld bij de actieve workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard.

Don't Bring Me Down!

 

[EN] Unless it's with a sweet takedown! Did you know? Medieval and Renaissance Fechtbücher (manuscripts on fighting and sword fighting) teach a complete system when it comes to longsword fencing. They present tools to work with at long range, middle, and short distances. When you find yourself in close range during a longsword bout, the sword may suddenly not be the most ideal tool anymore, prompting... alternative approaches to the fight. The depicted takedown - a backward lever throw - is taught in several variations in several of those medieval books. No just for varying contexts (such as against unarmed assailants, dagger attacks, or in longsword fights), but also with some variation to the technique itself. The Goliath Fechtbuch (from around 1535, depicted left in the image) describes a version using the hip as a lever point, where for instance the text ascribed to Sigmund Ringeck in the 'Dresden' fechtbuch (+/-1510) has you use your leg to trip the opponent (photograph). Different versions using the same principles, so we never have to get 'stuck' when one option doesn't quite work. 


[NL] Don't bring me down...
Tenzij het met een fraaie worp is! Wist je dat? Middeleeuwse en Renaissance manuscripten onderwijzen een allesomvattend systeem voor het schermen met het langzwaard. Ze geven je handvatten om mee te werken op lange, middellange en korte afstanden. Wanneer je tijdens een zwaardgevecht met een middeleeuws langzwaard vlakbij je opponent komt te staan, kon dat zwaard wel eens niet meer het meest ideale stuk gereedschap blijken voor die situatie, die dan een... alternatieve aanpak vereist.  De als voorbeeld afgebeelde worp, die we tegenwoordig een 'backward lever throw' noemen, wordt zelfs op verschillende manieren uitgelegd in de middeleeuwse manuscripten. Niet alleen voor verschillende contexten (met ongewapende aanvallers, dolkaanvallen en langzwaardgevechten), maar ook met variaties van de techniek zelf. Zo beschrijft het Goliath Fechtbuch (uit ongeveer 1535, op de afbeelding links) een versie waarbij de heup gebruikt wordt als kantelpunt, en de tekst van Sigmund Ringeck in het 'Dresden' manuscript uit pakweg 1510 laat je je been gebruiken om de tegenstander te laten struikelen (zoals op de foto.) 
Verschillende uitwerkingen van vergelijkbare principes, zodat we nooit 'vast' hoeven lopen wanneer één optie niet helemaal lekker werkt...

Meer weten over zwaardvechten en de Historical European Martial Arts? Of ken je iemand die geïnteresseerd is in een workshop middeleeuws zwaardvechten met het machtige langzwaard? Neem gerust contact op!


Of keer hier terug naar het Blog-overzicht / Return to Blog

 


Depicted:
- The hip throw version as taught in the Goliath Fechtbuch (MS Germ.Quart.2020 55v, +/-1535). (Edited.)
The leg trip as described in various wrestling manuscripts and the longsword section of the 1510 Dresden manuscript. Here performed on the left side of the opponent, instead of the right side like the text teaches. Because fights move, so we move! Being good on just one side makes you only half competent...

 

Meet the Author

Maurice Booij, specialist historische krijgskunsten, instructeur van de workshop zwaardvechten met middeleeuws langzwaard

Hi! I'm Maurice Booij, a Historical European Martial Arts instructor with over a decade of experience, and a life-long history enthusiast. When I'm not teaching sword fighting classes, I enjoy researching medieval fencing mansucripts, and diving into their historical context.

Workshops

Meer weten over workshops zwaardvechten met het machtige langzwaard? Klik hier voor meer informatie.