Zelfverdediging / Self-Defense

Publieke Lessen
Momenteel werkt SALVO vooral met organisaties en bedrijven, maar op verzoek bestaat ook de mogelijkheid tot basiscursussen zelfverdediging voor private groepen. In 7 trainingen met een no-nonsense aanpak wordt stilgestaan bij het voorkomen van een geweldddadige situatie, en fundamentele fysieke vaardigheden om je veiligheid te vergroten. Ongeacht geslacht of formaat. Door natuurlijke lichamelijke reacties te gebruiken als springplank voor andere, simpele technieken, lukt het om in korte tijd serieuze vooruitgang te boeken.

Bedrijven en Groepen
Voor groepen, bedrijven en organisaties zijn aangepaste programma’s beschikbaar, die in overleg volledig kunnen worden toegespitst op specifieke situaties. Zowel kortere als langere cursussen behoren tot de opties. Of ontdek de kernvaardigheden in een Introductieles Fysieke Weerbaarheid.
Dit kan ook op eigen- of alternatieve locaties plaatsvinden. Neem hiervoor vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Public Courses
Currently SALVO mainly works with organisations and companies, but per request there is also a possibility to organise defence courses for the private groups. In 7 sessions with a no-nonsense approach these courses look at preventing violent situations and focus on fundamental physical skills to quickly increase personal safety. Regardless of gender and size. Using natural physical responses as a jumping off point for other simple techniques allows for serious progress in a short timeframe.

Companies and Groups
For businesses and organisations specialised programmes are available, which can be tailored to specific situations. Both shorter and longer courses are possible. Or discover the core foundations of self protection in an
Introduction Class Physical Defense. These can also take place at private or alternate locations. Feel free to get in touch for more information, without any obligations.